سنجش و ارزیابـی

* برگزاری آزمونهای داخلی دبیرستان به صورت هفتگی در زمانی مشخص و با برنامه هماهنگ از پیش تعیین شده ( زنگ آزمون و آزمون صبحگاه)

* برگزاری آزمونهای آزمایشی كشوری ( قلم چی و سنجش) جهت مقایسه داوطلب با سایر شركت كنندگان آزمون سراسری

* پرسش كلاسی اساتید كه باعث آمادگی دائمی داوطلبان در تمام طول سال تحصیلی و همه عناوین درسی خواهد شد.

* آزمون های شبیه سازی شده در پایان اردوهای مطالعاتی تابستان ، دی ماه و عید نوروز

* آزمونهای شبیه سازی كنكور  در خرداد ماه جهت تمرین مدیریت زمان

* اطلاع رسانی منظم نتایج آزمونها به اولیاء