دبیرستان دخترانه ستارگان هدف

این مرکز آموزشی بر پایه سه اصل پایه گذاری شد:

    • آموزش مفهومی و عمیق با متدهای نوین یادگیری
    • ارتقاء سطح علمی دانش آموزان
    • ایجاد حس خوداتکایی و اعتماد به نفس در دانش آموز

رشد و پرورش بسیاری از رتبه های برتر در بیش از سی سال تجربه ی آموزشی حاصل کار همکاری با برترین دبیران و دانش آموزانی است که با دقت در انتخاب آنان فضای علمی قدرتمندی ایجاد شده است.