تربیـت بـدنـی

*  برگزاری كلاس های ورزشی به صورت جدی و هدفمند

* اجرای فعالیت های ورزشی روزانه نظیر والیبال ، بسكتبال و فوتبال دستی در واحدهای تفریح و استراحت جهت ایجاد شادابی و رفع خستگی های ذهنی

حضور دانش آموزان در ساعت تربیت بدنی در باشگاه ورزشی میباشد